Spring menu over

Adecco’s Lønservice sørger for, at du får din løn til tiden. Hvis du er vikar på almindelige ansættelsesvilkår, modtager du løn hver 14. dag - udbetalingen sker fredag i lønuger dog undtaget fredage, som falder på en helligdag.

Typiske spørgsmål om løn

 • Jeg har fået ny bankkonto – hvad skal jeg gøre?

  Adecco anvender ikke NemKonto. Derfor skal du hurtigst muligt sende en mail til din konsulent med oplysninger om din nye bankkonto – husk at oplyse dit vikarnummer eller fødselsdato i mailen. Revisionsmæssige krav gør at Adecco skal have oplysninger på skrift/mail.

 • Hvordan bliver der trukket skat af min løn?

  Hvis du er nyansat vikar så rekvirerer Lønservice automatisk dit hovedkort fra SKAT. Hvis du i stedet ønsker at benytte bikort, så bedes du sende en mail til Lønservice og skrive at du ønske at benytte bikort – husk at anføre dit vikarnummer i overskriften på mailen.

  Hvis du har været uden vikariat i en periode og start op igen hos Adecco, så vil Lønservice benytte den samme type skattekort som sidst fx hovedkort.

  For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at det nu er muligt for flere arbejdsgivere, at rekvirere dit hovedkort for samme periode. Enkelte offentlige instanser kan reservere hovedkortet f.eks. SU.

  Hvis du ansat som 14-dagslønnet så vil Adecco benytter dit 14-dagsfradrag og hvis du er månedslønnet så anvender vi dit månedsfradag. For at sikre at du modtager korrekt skattefradrag skal du indsende timesedler hver uge.

  Du bør være opmærksom på at anvendelsen af skattekortet er dit eget ansvar. Du kan altid se hvilket skattekort Adecco benytter på enten din lønseddel samt Skat’s hjemmeside.

 • Hvor henvender jeg mig, hvis der er fejl i min løn?

  Hvis du har fået løn for et forkert antal timer, mangler overarbejdsbetaling eller lignende, skal du henvende dig til Lønservice.

  Hvis du har fået en forkert timesats, skal du henvende dig til din Adecco-konsulent, som du har aftalt lønnen med.

 • Hvornår får jeg min lønseddel?

  Hvis du er 14-dagslønnet så afsender Lønservice som hovedregel lønsedler torsdag aften i lønugen og din løn er til disposition fredag.

  Hvis du er månedslønnet så vil Lønservice afsende din lønseddel aften før dispositionsdagen.

  Din lønsedlen bliver fremsendt pr. mail. Har du ikke modtaget din lønseddel så skyldes det formentlig at Lønservice har fået oplyst en forkert mailadresse til dig. Du bør derfor henvende dig til Lønservice med din korrekte mail adresse – klik her for at se hvordan du kontakter Lønservice.

 • Hvordan får jeg udbetalt min fritvalgskonto?

  Du kan få udbetalt fra din fritvalgskonto ved helligdage og hvis du holder fridage/ferie fra en planlagt vagt. Du kan anmode om udbetaling ved at sende en mail til lon@adecco.dk med datoerne på de dage hvor du holder ferie/fri.

  Din fritvalgskonto bliver automatisk udbetalt i juni og december måned samt når din ordre udløber og hvor du ikke starter op i et nyt vikariat.

 • Hvordan får jeg udbetalt fra min SH-opsparing?

  Dine SH dage bliver udbetalt ved helligdage eller hvis du har afholdt ferie fra en planlagt vagt. Send en mail til vikarlon@adecco.dk med datoerne på de dage de drejer sig om.

  Din SH konto bliver automatisk tømt/udbetalt i december måned.

 • Hvornår er min timeseddel afleveret til tiden?

  Elektroniske timesedler skal være godkendt og registreret af dig senest mandag inden kl. 12.00 i hver uge. Dernæst afventer din timeseddel elektronisk godkendelse af din arbejdsplads. Har du problemer med at registrere dine timer, skal du kontakte din Adecco-konsulent.

 • Hvornår bliver min løn udbetalt?

  Adecco udbetaler din løn hver 14. dag, hvis alle dine timesedler er modtaget til tiden (mandag kl. 12.00). Din løn er til disposition på din konto fredag i ulige uger, dog undtaget fredage, som falder på en helligdag – se lønkalenderen.

  Hvis du er månedslønnet så bliver din løn udbetalt den sidste bankdag i måneden.

  Hvis Lønservice mangler dit cpr.nr. eller kontonummer så kan du ikke få løn udbetalt.

   

 • Jeg kan ikke åbne min lønseddel på min IOS enhed

  Vi har hørt fra flere, at der er problemer med at åbne på IOS enheder, såsom Iphone og Ipad.

  For at få adgang til dette, skal du i App store hente appen Adobe Acrobat Reader, hvorefter du uden problemer skulle kunne åbne dine lønsedler igen. Grunden til dette skyldes, at Adobe ikke er en del af standard systemet på IOS.

Du er altid velkommen til at kontakte Lønservice pr. telefon eller via mail.