Spring menu over

Ansvarlighed

Når du arbejder for os kan du være sikker på at få gode arbejdsforhold, uanset hvilken virksomhed du kommer til at arbejde i.

  • Som ansat i Adecco er du sikret mindst samme løn og tillæg, som overenskomsten foreskriver.

  • Arbejdstider overholder altid overenskomstens krav.

  • Du er underlagt de regler for ferie, feriepenge, helligdage og betaling for fridage, som overenskomsten foreskriver.

  • Du vil få betalt pension i overensstemmelse med den overenskomst, som du er ansat under.

  • Du er naturligvis altid omfattet af en arbejdssskadeforsikring

Vælg brugerprofil